Randers Fjord Camping – campér ud for multe og havørredparadis!


Klik på kortet for at komme til Google Maps

Intro:

Når man taler om campingpladser nær et godt fiskevand – er det, når det kommer til Randers Fjord, kun værd at nævne én campingplads: Randers Fjord Camping i Udbyhøj.

Placeret ved udmundingen af Randers Fjord, i et område der tilbyder sublimt og et hidtil unævnt fabelagtigt multefiskeri samt et fortrinligt havørredfiskeri,  er Randers Fjord Camping intet mindre end “stedet” for overnattende, tilrejsende lystfiskere.

Pladsen lejer joller ud og derved er der åbnet for flere muligheder indenfor fiskeriets verden. Sejl f.eks. jollen ud til en af de mange gangbare revler eller småøer på begge sider af pladsen og nyd en dag med fluestangen eller det spændende bobleflåds-fiskeri med brød efter stormulte. Multerne i området ligger fra 2-7 kg. og gennemsnittet ligger omkring de 4,5 kg.
De mange blødbundede sandrevler som kan ses på luftfotoet ovenover, holder på store “flokke” af “græssende” multer med det ene store individ efter det andet, og eftersom de stærke fisk er evigt overvågende samt sky, ligger de sig i den svære ende af skalaen: Fisk der er til at få på krogen. Men når det endelig lykkedes at kroge den torpedoformede multe, grundet det lave vand, står står drømmefighten for døren. Multen vil kun en vej og det er væk fra det lave vand og ud mod de dybe sejlrender. Et udløb der tilnærmelsesvis kan sammenlignes med det af bonefish´en, fra de noget varmere himmelstrøg.

Området egner sig i særdeleshed til fiskeri fra kajak og pontonbåd eller vadefiskeri (fiskeri langs strand/kyst iført waders).
Strømmen kan nogensteder i området under skiftet fra lav til højvande eller omvendt, være så kraftig at fiskeri fra flydering er udelukket og desideret farligt.

Fakta om fiskeri i området:

Randers Fjord (hovedsageligt udmundingen)
Fangstmuligheder: 
Havørred, laks, multe, aborre, gedde, ål, skrubbe, pighvar, regnbueørred, helt, sild, makrel, hornfisk.

Skrubben fanges stort set kun fra båd i sejlrenden eller ved revlerne et par kilometers sejlads øst for Randers Fjord Camping. Sandorm og børsteorm bruges hyppigst til dette fiskeri. (Forfang og børsteorm kan købes på pladsen)

Multen kan fanges i det lave vand overalt i området.
En mild vinter betyder i 2014 at en del multer allerede er i fjorden i juli måned, men normalt ankommer den hårdfightende fisk først i august til Randers Fjord. Når der er flest multer kan de også fanges fra stenmolerne ved havnen samt ved kabelfærgen som forbinder Udbyhøj og Djursland. Multen fanges oftest på grønne fluer. Hvis man ikke fluefisker kan et gennemsigtigt bobleflåd og en lille enkeltkrog med brød være et ekstremt givtigt våben i jagten på multerne. Observer gerne vandet på afstand før du nærmer dig. Når multen er set gælder det om at nærme sig forsigtigt. Kast gerne en anden retning med fluen indtil man har nået den rette kastelængde og læg så det afgørende bløde kast ud blandt multerne, eller foran dem i multernes svømmeretning. Fisker man med bobleflåd, så kast gerne 10-20 meter over/forbi multerne og træk langsomt ind, indtil brødet er placeret midt i eller meget tæt på multerne og afvent så afgørelsens time.

Havørreden er at finde overalt i området, lige ud for pladsen, ved havnen, ude i sejlrenden, rundt om øerne og langs revlerne.

Den kan fanges på blink, typisk hvide blink eller kobberfarvede. Fluer som Polar Magnus, rejefluer, Pattegrisen, Juletræet, streamere såsom Mickey Finn fanger godt.
Bombardaflåd med 2-3 meters forfang efterfulgt af  Gulp børsteorm, regnorm, fluer eller UL-blink (ultra lette) fungerer også udmærket.
Prøv også med bobleflåd og orm – bind evt, et lille stykke rødt garn på linen over krogen og lad den glide ned til øjet så de 2 tjavser hænger ned sammen med ormen/ormene på enkeltkrogen.

Laksen tages ikke så ofte, da den for det meste ikke indtager føde under sin vandring fra Randers Fjord til Gudenåen. Når det sker tages/fanges den typisk under havørredfiskeri med agnene der anbefales til havørredfiskeriet ovenover her.

Regnbueørreden bliver som laksen fanget under havørredfiskeriet.

Pighvarren ses oftere i området ved udmundingen nu, end for eksempelvis 10 år siden, men fanges sjældent. De fanges for det meste i garn.

Helt fanges på orm ved Støvring Dæmningen.

Ålen fanges på orm, børsteorm eller sandorm. De er at finde langs stensætningerne/stenmolerne, inde i Udbyhøj Havnog ude på det lidt dybere vand generelt. Sivområderne nogle hundrede meter til højre for Randers Fjord Camping kan også være givtige, dette gælder fortrinsvis i de sene aften og natte timer, hvorimod de andre nævnte pladser kan affiskes det meste af døgnet.

Sild makrel og hornfisk fanges i sommersæsonen. Når de endelig står i fjorden er der absolut nok til alle som måtte ønske en dag på fjorden med fiskestang.

Disse arter fanges bedst fra båd og som tidligere nævnt i denne skrivelse, kan en sådan lejes på campingpladsen. Brug enten makrelforfang, blink, prop med sildestykker eller små tobis til makrellerne, sildeforfang til sildene og blink, prop og sildestykker eller små tobis  til hornfiskene.

Gedderne og aborrene fanges i den indre del af Randers Fjord. Læs alt om hvordan gedder og aborrer kan fanges via. disse 2 links.
Geddefiskeri – Aborrefiskeri

Randers Fjord Camping Kort Info:

Fryser: Ja

Renseplads: Ja

Indkøbs-muligheder: Pladsens har egen kiosk samt aften-café. Der er ligeledes mulighed for at handle hos den lokale købmand i Udbyhøj by.

Internet: Ja

En glimrende og meget hyggelig campingplads med udmærkede facilitets-forhold. Pladsen egner sig til alle, lystfiskere, børnefamilier, ældre og natur-entusiaster generelt, i alle aldre.

Den service der ydes af værtsparret på pladsen får absolutte topkarakterer!

Campingpladsens fastliggere har endvidere stiftet et festudvalg, som afholder amerikansk lotteri hver lørdag, og som arrangerer fester og et andre sjove familieaktiviteter (udflugter og banko) i årets løb. Festudvalgets aktiviteter er naturligvis for alle.

Udlejning af hytter og campingvogn.
Pladser til: Campingvogne, telte og autocampere.

For at kontakte Randers Fjord Camping eller for at læse mere – klik ind på deres hjemmeside her.

Randers Fjord Camping
Midtvasen 21
Udbyhøj
8970 Havndal
Tlf +4586472122

Efterskrift:

Campingpladsen og det fiskerige område omkring, har været en ren fornøjelse at besøge. Skulle man nogensinde holde en festival i Udbyhøj, så skulle det være en multefestival. Ligesom der eksisterer en hornfiskefestival og en makrelfestival, er der f.eks. i august måned, mulighed for at lave landets eneste multefestival. Der er multer nok til det. Sikken en fest det ville blive!

Jeg må sige at jeg ikke forstår at flere lystfiskere ikke besøger Udbyhøj. Et eldorado af fiskearter og ikke alene muligheder for fangst at kæmpe-multer, men også meget store og mange havørreder. Et kyst/fjord paradis!

En weekend på campingpladsen er allerede booket i august til mig. Jeg skal tilbage for at fange multe og havørred!

Randers Fjord Camping er stedet at bo/overnatte hvis der skal fiskes og hygges i ferien.

Disse 2 er fra Udbyhøj i maj 2015 – 2 ørreder af 4 fanget under 2 timers fiskeri.

Jari

Jari bruger det meste af året ved vandet, hvor han rejser rundt i Danmark og fisker. Når han kommer hjem, skriver han artikler om det han oplever. Hans yndlingsbeskæftigelse er at fiske efter havørreder - både ved fjordene og ved kysten. I 2019 var han ude at fiske hele 340 dage, hvor han fiskede efter alle fiskearter i Danmark.

Seneste artikler