Havørredfiskeri


Introduktion til havørredfiskeri

Havørreden hedder Salmo trutta trutta på latinsk og er den mest udbredte af ørredarterne. Som navnet antyder, så lever havørreder kun i havet, hvor søørreder lever i søer og bækørreder lever i vandløb og bække. Havørred har været den dominerende ørredart siden arten opstod.

Havørreden svømmer typisk ind i ferskvand, når de skal gyde og når ungerne skal svømme ud i saltvand igen, så siger man, at de “smoltificerer”. Det vil sige, at de tilpasser sig fra at kun leve i ferskvand til at skulle leve i saltvand resten af livet.

Når en havørred smoltificerer, så ændrer den sig fysiologisk, hvor den bliver mere sølvskinnende i dens udseende og selve ørreden ændrer sig til at kunne udskille saltet fra vandet. Det har den ikke været vant til i ferskvand, da den kun skulle udskille vand. Ørredens saltbalance skal ligge på omkring 10 promille og derfor er det livsnødvendigt for havørreden at lære hurtigt, hvor den udskiller saltet. 

Det er meget få fisk, der kan ændrer sig til at leve i en komplet andet miljø. Undtagelsen er de anadrome laksefisk, som havørreden er en del af. Andre fisk der kan lave samme voldsomme skift i deres miljø er laksen og ålen. De fleste havørreder er i havet i 1-5 år indtil de søger mod ferskvand igen for at gyde.

Havørreden gyder over mange måneder. De starter allerede i maj måned og helt indtil november. Havørreden lever af mange forskellige ting ude i havet. Den spiser både tanglopper, tobis, mysis, rejer, kutling, sild, børsteorm, hundestejler og mange andre små fisk.

Hvordan genkender man en havørred?

Man ville mene, at havørreden ligner sin fætter bækørreden meget, men det er ikke tilfældet, for det salte miljø i havet har ændret udseendet på havørreden. En havørred er oftest meget strømlinet og har en meget hvid bug. Den er sølvblank på siderne, har utrolig skarpe finner, har en mørk ryg og sorte prikker på siderne. 

Dog kan en havørred godt se anderledes ud, fordi naturen kan ændrer på havørreds udseende alt efter hvor meget af de forskellige giftstoffer der er i vandet.

Hvor finder man havørred?

I Danmark er vi så privilegerede, at vi har utrolig meget kyst, hvor havørreden findes langs alle de danske kyster. Hvis man skal have held med at få en havørred på krogen, skal man fiske steder, der er lidt skjult og har en mørk bund. Her vil havørreden jage og du kan derfor være heldig, at den bider på din krog.

Du kan også finde havørreder mange steder ved de europæiske kyster, men de største havørreder findes herhjemme i de danske farvande. 

Lystfiskeri

Ligesom bækørred er havørreden et stort fiskemål for lystfiskere, da det er en flot fisk, der minder meget om laksen. Jan fra Aarhus havde i 2017 en super flot havørred på krogen. Den vejede hele 5,2 kg. og blev fanget på Djursland. Du kan læse hele historien lige her.

Du kan fange havørred på mange forskellige måder. Vi har samlet de bedste fangstmetoder og dem kommer du til ved at trykke lige her.

Kan man spise en havørred?

Havørreden er en dejlig spisefisk, da den er i laksefamilien og derfor også minder om laksen i smagen. Kødet er meget lyst og smagen er meget mild, så det er en god begynderfisk at spise. Havørreder smager meget sjældent af mudder, fordi de ikke lever i nær så meget mudder, som bækørreden gør. Du kan læse mere om bækørreden lige her.

Fredningstider Havørred

Ferskvand:

  • 16. november – 15. januar
  • Mindstemål: 40 cm.

Saltvand/Brakvand:

  • 16. november – 15. januar
    • Havørred i gydedragt (Farvede fisk)
  • Mindstemål: 40 cm.

Artikler om havørred og havørredfiskeri

Tips, tricks & info

Havørred-tv

Se vores udvalgte tv-udsendelser om havørred ved at klikke her.

Se blandt andet:

  • Mariager Fjord – havørred og havørredfiskeri
  • En video om åen og alt den kan tilbyde!
  • Store havørreder i en lille å – lækker video!

Fangstmetoder

Martin

Jeg er skribent på fiskesæson.dk, hvor jeg skriver om alt indenfor lystfiskeri og dets mange facetter. Jeg er opvokset ved Silkeborgsøerne, hvor jeg naturligvis flittigt har fisket efter forskellige fisk. Desværre har fiskeriet stået stille, da jeg gik på universitetet, men nu har jeg igen tiden til at nyde min hobby og komme ud og stå ved vandkanten. Både ved søerne, kysterne og ved put and take.

Seneste artikler