Vind og store put and take søer


Ofte er det sådan at ørrederne samler sig i den ende vinden blæser imod. Dette gælder især i store put and take søer.
Fødeemner som småfisk, insekter med mere bliver presset ned til de ventende ørreder som kan spise sig mætte i de koncentrede mængder af føde.

Hvis det blæser meget kraftigt og du har en stor put and take sø i nærheden, så hold dig for din egen skyld ikke væk på grund af vinden.
Trods stædigt vinden til du står med den lige i hovedet og se om taktikken virker.
Det gør den ofte.

Det er dog ikke altid at teorien og erfaringen holder stik. Nogle gange søger fiskene dybt i blæsende vejr, andre gange stiller de sig langs siv eller under træer hvor der er læ. Det er forskelligt.

I de store åbne put & take søer er chancen for at teorien holder stor.

Modvind i put and take sø

Jari

Jari bruger det meste af året ved vandet, hvor han rejser rundt i Danmark og fisker. Når han kommer hjem, skriver han artikler om det han oplever. Hans yndlingsbeskæftigelse er at fiske efter havørreder - både ved fjordene og ved kysten. I 2019 var han ude at fiske hele 340 dage, hvor han fiskede efter alle fiskearter i Danmark.

Seneste artikler