Kystfiskeri tips til begynderen 2014 – del 2 – Fjordplads


Hvor fisker man i fjorden?

Svaret kunne utvivlsomt være – ”alle steder!”

Som begynder indenfor kystfiskeri, i dette tilfælde, fjordfiskeri efter havørred, kan det være svært at vide hvor man skal starte. Spørger man enhver garvet kystfisker om hvor havørrederne går i fjorden, kan man være ganske sikker på at der stilles mindst 4 spørgsmål tilbage, før han eller hun svarer.

  • På hvilken årstid vil du fiske?
  • Hvad fisker du med?
  • Hvornår på dagen vil du fiske?
  • Har du waders eller vil du stå og fiske fra land?
  • Hvilken fjord taler du om?

Selvom ens spørgsmål normalvis kræver et svar på det egentligt stillede spørgsmål, kommer disse spørgsmål tilbage til en fordi alle de ovenstående faktorer m.fl. spiller ind. Ikke fordi de alle spiller ind i forhold til hvor havørrederne går, men de guider kystfiskeren du spørger til at kunne give et nogenlunde brugbart svar der kan hjælpe. For der er ingen tvivl om at de fleste kystfiskere gerne vil hjælpe dig som begynder, med at finde og fange havørrederne.

Det er klart at hvis du spørger nede ved vandet og står med stangen i hånden, ja, så er det nemmere for vedkommende man spørger, at svare ud fra øjeblikkets forhold på pladserne med mere.

Facts er at havørrederne går overalt i fjorden, men nogle steder støder man på dem oftere end andre. Til tider på bestemte strækninger kan man ovenikøbet finde dem i stimer.

Denne gang vil jeg beskrive en plads ved fjorden der generelt og ofte kan kaste havørreder af sig. Der skal dog nævnes i denne sammenhæng at de forskellige fjorde fisker anderledes i forhold til hinanden, højvande og lavvande kan ændre en plads fra at være fyldt med fisk til slet ikke at holde en eneste. Vind og vejr samt andre faktorer kan fuldstændigt egenrådigt forpurre eller forgylde ens tur efter havørrederne.

Men.. Efterhånden som man lærer sin fjord at kende, ja så finder man med tiden rytmen i den i forhold til alle de udefrakommende faktorer der kommer ens vej.
Pladserne man finder bliver til mere eller mindre ”sikre brikker” når puslespillet der bl.a inkluderer vandstand, vandtemperatur, årstid, vind, byttedyr og derefter havørredernes færden, skal samles til et stort fangst-muligheds-kort.

Man kigger på det samlede kort over pladser man har erfaret der fisker bedst ud fra dagens prognose og siger eksempelvis til sig selv, ” Vinden kommer fra syd, vandstanden er høj, vandtemperaturen er omkring de 7-8 grader det er aprilmåned og sildene er lige kommet.”
Man peger på sit indre sammensatte kort og tager beslutningen om hvor der skal fiskes ud fra de tidligere erfaringer. Sildefluer og blink med grøn og sølv, hvid/grøn der imiterer en sild tages med og havørrederne jages med tro i sindet og erfaringernes evindelige produktivitet.

Nogle af de erfaringer jeg har i bagagen har jeg fået fra pladser som flere venlige kystfiskere har vist mig. Ganske som beskrevet i starten af denne skrivelse.

Her kommer det første ”finde-fjordplads-tip” ud af mange, set over de næste par måneder på fiskesæson.dk.
Jeg holder mig ofte til disse pladser i fjorden uanset årstid. Jeg vil selv kalde dem helårspladser og da kyst/fjordfiskeri efter havørred ikke er baseret på én mands erfaringer, men tusindevis af kystfiskere med hver deres oplevelser i bagagen, holdninger og synspunkter, kan jeg kun håbe at du som begynder kan bruge pladsbeskrivelserne som en slags støttesnor ned ad bakketrappen mod fjorden.

Her kommer første plads i fjorden

Vigen

Mange vige kan vise sig at holde mange havørreder. Ofte, især i inderfjorden, er bunden en anelse mudret når det kommer til vigene og det kan gøre området noget besværlig at affiske. Men gør det alligevel – husk waders.

Bundvegetationen kan være meget varieret fra fjord til fjord og vig til vig.
Selvom man ikke kan sige – ”hvis der er ren sandbund i vigen og du bare kan vade lige midt over den, uden at vandet går dig til knæene, så er der ikke mange fisk” – så vil jeg alligevel nok anbefale at finde en ny vig i dette tilfælde, jeg kunne dog godt, på grund af mit opportunistiske sind, finde på at sætte mig ned en 10 minutters tid for at se om der skulle være aktivitet og måske tage et par kast, men jeg ville ikke bruge meget tid på en meget lavvandet vig med ren sandbund uden vegetation. ingen regler uden undtagelse.

Varieret bund, vegetation, muslingebanker er alt sammen noget der giver gode leve forhold for byttedyr til havørreden. Ikke kun fordi byttedyrene/fødeemnerne kan gemme sig, men også fordi der er føde til dem selv. De små vige er fjordenes svar på Australiens mangroveskove. Et sted hvor som sagt, mindre dyr kan gemme sig og selv finde føde, vokse sig store før de finder ud af om deres fine vig er værd at forlade. For selvfølgelig bliver små dyr, der gen-mæssigt er skabt til at forblive små, ikke større. Måske er vigen for dem – hele deres verden.

Havørreden ved at der er fødeemner at hente inde i vigen, og masser af dem såsom rejer, småfisk, tanglopper, små krebsdyr med flere og derfor finder man ofte mange sultne havørreder på  jagt derinde.

Hvad kan jeg fiske med når jeg først har fundet vigen/vigene?

Blink, kystwobler, gennemløbsblink, hvis vandstand, ålegræs og andre plantevækster tillader det, ellers fluer som eksempelvis rejefluer, fiskeimitationer som måske en streamer som Mikey Finn fluen, tanglopper eller små blink samt Gulp-orm fisket efter bombarda-flåd.
Derudover kan eksempelvis alm. regnorm fisket 20-30 cm over bunden i lavt, klart vand med et lille gennemsigtigt flåd også give havørred. Fluestangen kan ligeledes tages i brug i vigene og fluerne nævnt i forbindelse med bombarda-flåddet kan også bruges til fluefiskeriet – naturligvis kan fluer bruges til fluefiskeri fristes jeg til at skrive og kunne ikke stå for fristen.

Det kan være at jeg overforklarer til tider og jeg vil gerne pointere at denne ”guide” gerne skal kunne bruges af selv den grønneste lystfisker.

Jeg vil som nævnt i del 1, vise hvilke 9 blink jeg skifter mellem når jeg fisker fra kyst eller i fjord. Jeg bruger dem uanset årstid eller andre faktorer/forhold der infiltrerer sig i tankespindet bundet omkring kystfiskerens komplicerede sind.

Kystfiskeri er ikke kompliceret og det er livet heller ikke. Begge dele er hvad vi gør dem til.

God fornøjelse derude!

(næste gang skriver jeg om endnu en plads ved kyst/fjord.)

Pilgrim sølv/blå  – 14 gram

Møresilda kobber/rød – 22 gram

Sømmet “Sunrise” 16 gram

Sømmet “Warried Tiger” – 16 gram

Mørresilda – sølv/rød  – 18 gram

4 blandede unavngivne blink købt i en samlet pakke.

Har du ikke fået del 1 med: Klik her

Jari

Jari bruger det meste af året ved vandet, hvor han rejser rundt i Danmark og fisker. Når han kommer hjem, skriver han artikler om det han oplever. Hans yndlingsbeskæftigelse er at fiske efter havørreder - både ved fjordene og ved kysten. I 2019 var han ude at fiske hele 340 dage, hvor han fiskede efter alle fiskearter i Danmark.

Seneste artikler