3 blandede tips til dig om fiskeri efter ørreder


Disse tips kan du bruge til havørred, bækørred og regnbueørred.

Ørreder i små åer og bække.

I bække og åer hvor vandet er lavt, kan det være en god idé at fiske der hvor vandet bliver dybt. Det vil sige i hullerne hvor bunden ikke er så tydelig eller slet ikke kan ses. Her kan ørrederne godt lide at stå. Den ene grund til at de kan lide at være i det lidt dybere vand er, at de kan trykke sig mod bunden og gemme sig. Men også fordi at mange fødeemner – småfisk og små krebsdyr også kan lide det lide at gemme sig i det lidt dybere vand, så der er mere mad samlet et sted.
I de dele af åen eller bækken hvor der er lavt vand, kan man selvfølgeligt også fange ørrederne, her vil de mest være i kanterne hvor der er siv eller grøde/vandplanter de kan gemme sige under. Kast ved siden af sivene. grøden eller vandplanterne og ørrederne vil nogengange komme ud og tage din spinner, flue eller orm. Også under træer der har rødder eller grene der går ud over vandet kan ørrederne stå og gemme sig.

Bækørred i åen

Pilene viser her viser et rigtigt godt sted hvor især bækørreden holder af at stå. Her under træet kan den stå gemt både for rovdyr der vil spise den, men også for de småfisk og insekter som den selv vil spise. Det kan være godt at gå til venstre her uanset hvilken side man er på ( Se stederne markeret med x ). Så går man det man kalder nedstrøms. Altså med strømmen. Når man så står dernede og kigger op mod træet med gemmestedet som også kan kaldes standpladsen. Så kan man med fordel kaste sin spinner, flue eller orm op forbi standpladsen ( Se cirkelen ) og fiske ned forbi ørreden som står med hovedet mod strømmen. Det gør den blandt andet for se om der kommer insekter eller andet lækkert drivende forbi dens gemmested med strømmen den kan spise.
Grunden til at man kaster forbi er, at bækørrederne og havørrederne i disse små bække og åer let bliver skræmte. Så hvis din kast lander lige der hvor ørreden er, kan den blive bange og svømme væk eller så bange at den ikke tør at komme ud og bide.
Det er også vigtigt at når man kommer gående langs et vandløb som dette på billedet, så skal man gå meget forsigtigt. For ørrederne kan mærke at du går på jorden. De kan mærke vibrationerne fra mennesker og dyr oppe på jorden fordi, vibrationerne fra jorden går ned til vandet og gennem det. Så list dig hen forbi stedet hvor du tror der er en fisk og kast forbi det, for at ikke at skræmme og for at trække din agn lige forbi standpladsen, hvor der hvis du er heldig, står en flot ørred og venter kun på dig og din madding/agn.

Stå tidligt op

Ved solopgang eller lige før solen står op, er et godt tidspunkt at fange ørreder på. Det kan være godt til ørrederne i åen eller bækken, ved kysten eller i din lokale put & take sø.

Vær tålmodig

Tålmodighed er nøglen til godt fiskeri. Nogle gange er det i de sidste minutter på fisketuren fisken hugger.
Det er også vigtigt at prøve sig frem. Har agnen du fisker med ikke givet noget på de steder hvor du har set fisk, så prøv med noget andet.

God fornøjelse

Jari

Jari bruger det meste af året ved vandet, hvor han rejser rundt i Danmark og fisker. Når han kommer hjem, skriver han artikler om det han oplever. Hans yndlingsbeskæftigelse er at fiske efter havørreder - både ved fjordene og ved kysten. I 2019 var han ude at fiske hele 340 dage, hvor han fiskede efter alle fiskearter i Danmark.

Seneste artikler