Oxriver Put and Take


IMG_6873

Dansk

Oxriver ligger ved landsbyen No ved Ringkøbing og er med sine seks søer og sit mere end 1000 meter lange å-løb en af Danmarks største og smukkeste put-and-take-vande. Fiskevandet er varieret og passer både børnefamilier og dygtige fluefiskere. Vandet er utroligt klart og rent med et højt iltindhold, hvilket giver sunde og bidelystne fisk i både strømvand og dybe pools. Oxriver udsætter hver dag varierende størrelser af regnbue- og bækørred fra eget opdræt. I perioder udsættes også rødding, kilde- og guldørreder. I 2013 satte Oxriver i alt 30.000 kilo fisk ud og i 2014 er målet 35.000 kilo fisk. Følg med på Facebook eller på www.oxriver.dk. Oxriver tilbyder p-pladser, bålplads, grill, indendørs spiseplads, borde og bænke, fine toiletter samt renseplads. Du kan fiske på Stampevej 3 eller Stampevej 8.

Bil 2

STAMPEVEJ 3
Her er i alt cirka 50.000 m2 fiskevand. Området består af fem store søer. Fire af søerne er forbundet med et smukt, naturligt å-løb med 35 stenstryg og en dybde på op til 2,5 meter og en bredde på 7-9 meter.

STAMPEVEJ 8
Her foregår fiskeriet i en stor, dyb og meget smuk sø på cirka 6000 m². Søens vanddybde varierer mellem fire-otte meter. Toilet og renseplads findes på Stampevej 3.

Oxriver på facebook: Klik her

English

Oxriver is located by the village No close to Ringkøbing. With its six lakes and more than 1000 meters long stream, Oxriver is one of the biggest and most beautiful Put & Takes in Denmark. Fishing areas are varied and suitable for everyone from families to the experienced fly fisherman. Due to the high content of oxygen, the water is incredibly clean and clear which provides healthy and eager-to-bite fish in both streams and pools. Varied sizes of rainbow and lake trout are every day released to the streams and pools from Oxriver’s own fish-farm and in certain periods also char, golden and brook trout. In 2013 Oxriver released a total of 30.000 kilos of fish and in 2014 the goal is 35.000 kilos. Follow us on Facebook and on www.oxriver.dk. Oxriver offers free parking, BBQ area, fire pit, indoor and outdoor picnic areas, and toilets as well as fish-cleaning facilities. You can fish at two locations Stampevej 3 and Stampevej 8.

Ørreder Oxriver

STAMPEVEJ 3
At this location is circa 50.000m2 of fishing water divided in five big lakes. Four of the five lakes are connected to the a beautiful natural stream with 35 rapids and a depth up to 2,5 meters and a width of 7-9 meters.

STAMPEVEJ 8
A beautiful, big and deep lake covering ca. 6000m2 here offers excellent fishing. The depth of the lake varies from 4-8 meters. For toilets and fish-cleaning facilities you are referred to Stampevej 3.

Oxriver on facebook: Visit

Deutsch

Oxriver liegt bei dem Dorf No in der Nähe von Ringkøbing und ist mit seinen 6 Seen und seinem mehr als 1000 Meter langen Bach einer der größten und schönsten Put-and-Take Seen Dänemarks. Das Fischwasser ist abwechslungsreich und geeignet für Familien mit Kindern und tüchtige Fliegenfischer. Das Wasser ist unglaublich klar und sauber mit einem hohen Sauerstoff-Gehalt. Das bedeutet gesunde und beißlustige Fische sowohl im strömenden Wasser als auch in tiefen Pools. Oxriver setzt jeden Tag verschiedenen Größen von Regenbogen- und Bachforellen aus der eigenen Zucht aus. Ab und zu werden auch Saiblinge, Bachsaiblinge und Goldene Forellen ausgesetzt. In 2013 setzte Oxriver insgesamt 30.000 Kilo Fisch aus und in 2014 ist das Ziel 35.000 Kilo Fisch. Folgen Sie Oxriver auf Facebook oder www.oxriver.dk. Oxriver bietet Parkplätze, Lagerfeuer, Grill, Indoor Essbereich, Tische und Bänke, saubere Toiletten und einen Reinigungsbereich für die Fische an. Sie können am Stampevej 3 oder Stampevej 8 angeln.

bil 3

STAMPEVEJ 3
Hier sind insgesamt etwa 50.000 m2 Fischwasser. Das Gebiet besteht aus fünf großen Seen. Vier der Seen sind mit einem schönen, natürlichen Bach mit 35 Kiespassagen verbunden, der bis zu 2,5 Meter tief und 7 bis 9 Meter breit ist.

STAMPEVEJ 8
Hier angelt man in einem großen, tiefen und sehr schönen See auf ungefähr 6.000 m2. Die Tiefe des Sees variiert zwischen vier und acht Metern. Toilette und Reinigungsbereich finden Sie am Stampevej 3.

Oxriver auf facebook: Oxriver

Kontaktoplysninger:

Oxriver, Stampevej 3, 6950 Ringkøbing. Mail: oxriver@live.dk, Mobil: (+45) 2962 3824

Video:Martin

Jeg er skribent på fiskesæson.dk, hvor jeg skriver om alt indenfor lystfiskeri og dets mange facetter. Jeg er opvokset ved Silkeborgsøerne, hvor jeg naturligvis flittigt har fisket efter forskellige fisk. Desværre har fiskeriet stået stille, da jeg gik på universitetet, men nu har jeg igen tiden til at nyde min hobby og komme ud og stå ved vandkanten. Både ved søerne, kysterne og ved put and take.

Seneste artikler