Fiskeri efter fladfisk – kapitel 1


Tips og tricks når man er ude og fiske efter de flade fra Kysten .

Først vil jeg starte med lidt info angående grejet og hjælpemidler .

Jeg bruger en Line Kurv med mavebælte for at opbevare mine forfang og agn imens jeg er ved kysten . så slipper jeg for en rygsæk . Jeg tager kun det nødvendige med … lidt reserve fladfiskeskeer i forskellige farver og perle forfang . Der hvor jeg fisker er der næsten ingen strøm , derfor kan jeg fiske med let grej . Jeg bruger en kaste stang 10 fod 60 gram eller en kaste stang på 40 grams 14 fod .. d.v.s. 4 m og 60 cm. . En kaste stang på 4 m og 60 bruger jeg når vandet er ved med at komme op i højeste vandstand . På det tidspunkt skal man hente fiskene længere ude i vandet indtil det bliver højvande. Når vandet har nået højeste vandstand, kan man fange fladfisk 10 – 20 m  fra kysten i det første badekar . Så jeg holder øje på DMI siden med VANDSTAND  og ser efter hvornår, vandet er på sit højeste . jeg fisker 3 timer før det højeste vand og 3 timer efter .  Hjælpemidler  som jeg også tit bruger  er en tripod/treben, som jeg sætter min fiskestang op ad så den ikke vælter  (også et godt hjælpemiddel til molefiskeri) og så bliver dit fiskehjul  fri for sand .

Jeg fisker ligesom  man fisker  efter havørred. Jeg kaster ud , lad  fladfiske-skeen gå  til bunds , slæber den over  bunden i et par meter , spinstop i 20 – 30 sekunder , på det tidspunkt får man de fleste hug, og ellers videre på samme måde.

Samme metode  kan bruges når man fisker med skelter boomrig eller  en delta tackle rig; samt  alle  andre fladfiske forfang. D.v.s.  kaster ud , slæber den en par meter over  bunden  og spinstop  og man gentager  proceduren indtil  man er  helt  ind ved kysten. Jeg har glemt at skrive  at jeg også har waders på .. Nårår vandstanden er ved at stige, går jeg ud til den første  eller  anden revle  og kaster ud . Når jeg  har kastet ud  en 10 gange  på en spot , lige ud , til venstre og højre og jeg har ikke  mærket noget,  så flytter jeg mig en 10 – 20 meter  og gentager proceduren . Der hvor jeg fanger fisk er  der som regel flere  fisk at hente. Der  bliver jeg så indtil jeg har fisket  spottet  tom for  fladfisk.  D.v.s.  jeg selv opsøger pladserne  hvor  fiskene  er.  Fladfiskeri  foregår som regel på sandbund eller grus,  jeg har dog  også  fanget  fladfisk på stenbund fra kysten. Her skal man passe på, for der er normalt store chancer for regelmæssige bundbid. På stenbund fisker jeg kun med 1 krog på rigget. Jeg vil dog anbefale at fiske på  ren sandbund.

Aften fiskeri  efter fladfisk  er givende  lige  efter brændingen  og når  solen går ned . Her er  de mest aktive har min erfaring vist mig. En pandelampe kan jeg kun på det kraftigste anbefale at have med og husk ekstra  batterier.  Alle  har forskellige  meninger angående agn valg . Jeg nævner nu det man kan bruge som agn til fladfiskeri.  Rejer, skalrejer, strimler af sild (dem salter jeg  aftenen før min fisketur) strimler af tobis , strimler af hornfisk, bugen af en fladfisk, strimler af  makrel (saltet aftenen før) , børsteorm , sandorm,  gulp orm ,blå muslinger  og knivmuslinger .
Hvorfor  salter jeg  sild og makrel? det er fordi de bliver sejere i kødet og bliver bedre på krogen  når man kaster ud .
Sandorm og børsteorm er  dyrt i indkøb hos en forhandler derfor kan man selv grave  sin sandorm .  Selv fisker jeg mest med  knivmuslinger  som er  yderst  effektiv til fladfiskeriet . Knivmuslinger er lidt seje i kødet i forhold  til blåmuslinger . Knivmuslinger afgiver en duft som fladfiskene ikke kan modstå . De knivmuslinger jeg fisker med  har været frosset ned. Efter min fisketur  fryser jeg knivmuslingerne ned  ind igen,  uden at de mister deres  evne  til at fange næste gang  jeg er ude. Her sparer man penge og man bruger så kun agnen til de fisk man fanger og intet går til spilde. .
Man kan lave en cocktail  med knivmuslinger og saltede sandorm med stor effektivitet, faldfiskene er vilde med det..
Fisker du med friske knivmuslinger er det anbefalet at bruge  agnelastik som du vikler om dit agn og krog,  så intet falder af når du kaster ud. Knivmuslinger  bliver  sejere  når  de har været frosne.
Knivmuslinger  har en mund , det er den sejeste del af muslingen .. Sæt krogen et par gange igennem muslingen og afslut med munden,  så bliver den med stor sandsynlighed på krogen.
Knivmuslinger er en kanon agn til Rødspætter  har mange  fundet ud  af  😉

Hvad  har man brug for  som nybegynder ????

En fiskestang  som har en kastevægt på en 60 – 80 gram (9 fods)

Et fiskehjul i serien  3000 – 4000 ( kan både bruges fra kyst og båd )

Linen på mit fiskehjul hedder  whiplash  fra Berkley..  der er mange  gode flet-liner som man kan bruge . Spørg  din  Grejforhandler til råds, når det kommer til hvilken line der egner sig  bedst, til det fiskeri du vil kaste dig ud i. Bare det kan holde til den  kastevægt du vil bruge, så er du et godt skridt på vej. .(gør  din grejforhandler opmærksom på hvilken kastevægt du vil bruge, så han bedre kan finde linen der egner sig bedst.)

Fladfiske forfang  .. efter smag og behag . men jeg vil vælger mit forfang efter  forholdene . jeg er opmærksom på vind , strøm og vanddybde.  Her spiller   kastevægten også en stor  rolle, samt tykkelsen af din forfangsline.  Når der er meget strøm  langs kysten hvor  du fisker, vil tykke forfangsliner gøre, at strømmen nemmere tager fat i dit forfang og gør dig mindre medbestemmende til, hvor du fisker..

Fiskmed så let grej som muligt , det gør  det sjovere  at fiske efter de flade .

Lær dine pladser at kende,  kyststrækninger med badekar , dem kan man se når der er lavvande. Når så vandet stiger  kommer de  flade tæt ind under land, i det første bade kar, for at søge deres føde . Badekar er  en fordybelse  i sandet, som ved højvande jo så er fyldt op.

Fisk aktivt, så fisker du mere vand af  og får som regel flere fisk i posen

Krogstørrelse: Jeg bruger størrelse 2  cirkelkrog/kroge,  når jeg selv laver min forfang.

En afkrogningstang til at afkroge fisken med når de har slugt krogen for dybt, der  er  mange  slags på markedet. Fast hook Releaser  ( kræver lidt øvelse men er  yderst effektiv  især til afkrogning af fjæssinger, som man helst ikke skal røre ved overhovedet. De tager nemlig også agnen somme tider.

Fisk  alle  dybder  af  indtil du er helt inde på land. Tit  har jeg oplevet,  at de følger  med helt ind på den lave del af kysten. Så lader jeg den ligge  en 5 meter ude inden jeg haler forfanget helt ind .
En lille hemmelighed er:  Dem der tror at man skal kaste langt ud ved højvande, tager grueligt fejl. Hvis man kaster for langt ud ved højvande,  kan det være at man kaster over fiskene. Hvad værre er, at mange af dem der fisker langs kysterne gerne vil lade deres agn ligge stille, og så selv sætte sig i en stol og se på måger og store skibe i horisonten. Men hvis man så har kastet over fiskene uden at trække den ind mod dem igen. Ja, så fanger man ingenting.
De dovne flade fiskere 😉

Skelter boom

Brug kun 2 Bomme  på din fladfiske  forfang, det er  nemmere at kaste med  og så har du mindre  modstand og en chance mindre for at fange ålegræs.

Når  du  fanger ålegræs  og det forhindrer  dig til at fiske optimalt , brug fladfiske skeen..  hvis  det ikke  hjælper, så skal du bare finde  et anden plads. Fladfiske skeen  kaster godt med  fralandsvind , ikke  så godt med  pålandsvind, med  sidevind  laver jeg  en cross wind cast , det vil sige  at jeg  står med  ryggen i vinden og kaster  i den retning hvor vinden giver medvind .

Solbriller om sommeren,  beklædning efter vejrforhold ligesom med alt andet fiskeri .

Kamera til dine gode fangster.

Mindste mål respekteres for alle  fiskearter .. genudsæt undermålere uanset  fisken overlever eller ej..  behandl fisken humant .. Når du har fanget fisk, kan du med fordel bruge et opbevarings net så fisken holder sig frisk .. En pind i vandet på en ½ meters  vanddybde, nettet monteret  på pinden  så holder din fisk sig frisk inden du tager hjem . En smart ting der også er god at bruge til opbevaring af fladfiskene, er  en køleboks som eventuelt kan stå i bilen helst med for eksempel flasker med vand, frosset ned hjemmefra. så lugter bilen ikke varme af fisk efter nogle timer i solen 🙂

K&B herfra …  Leonard

Recent Content