Nationalparker på godt eller ondt

Nationalparkerne har ingen dokumentation for, at de overhovedet forbedrer naturen.

Derfor har rigsrevisorerne udtalt kritik, fortæller rigsrevisor Kristian Jensen, som også er Venstre-folketingsmedlem fra Herning:

– Vi har udtalt kritik af, at de faglige og styrkelsesmæssige rammer for nationalparkerne ikke er tilstrækkelige til at sikre, at de på længere sigt både styrker og udvikler naturen. Og det skulle miljøministeriet have haft styr på allerede dengang, den første nationalpark i Thy blev oprettet.

Kristian Jensen ser gerne, at Miljøministeriet evaluerer nationalparkerne efter de første tre nationalparker.

– Jeg tror da på, at naturen har det godt i de danske nationalparker, men jeg vil gerne vide det. Derfor skal Miljøministeriet skabe de rigtige værktøjer til at måle det, og det har ministeriet lovet at gøre, siger Kristian Jensen.

Miljøministeriet planlægger selv at evaluere loven om nationalparker i 2018. Det skal blive spændende at følge, om vi får noget for vore penge – om nationalparkerne egentlig er til gavn for naturen.

I den stadig ganske nye Nationalpark Mols Bjerge planlægges der netop nu etablering af en ny engsø ved den lille Kol Å, der leverer havørreder til Kalø og Egens Vig. Ørreder, som stammer fra Marsk Stigs gamle besiddelser ved Møldrup Gods.

Etableringen af en sådan engsø skal ske med tilbageholdelse af næringssalte for øje – i sig selv en god ting. Problemet er blot, at havørredbestanden med stor sandsynlighed vil blive udraderet eller i hert fald decimeret, som det er sket flere andre steder efter etablering af engsøer. Læs artiklen “Fra ørredå til geddesø” på www.ulnits.dk, hvis du vil vide mere om problemstillingen. Mere herom senere.

8. januar 2014

Steen Ulnits