Kystfiskeri og kystblink


Ofte stilles spørgsmålet: Hvilke kystblink er gode til havørrederne? Efter min mening burde svaret være, at der ikke er noget svar.
Erfaringerne gjort af kystfiskere landet rundt er så forskellige at man næsten kan påstå at alle blink virker. Der er nogen der mener at nogle farver fanger mere end andre og det samme siges om nogle blinktyper/mærker. Men for at det holder stik skal man pludselig også til at lave statistik over hvor mange der fisker med de “påståede” mere fangende eller bedre blink.
Hvis flere fisker med ét bestemt blink i samme farve og mærke, må logikken også være at der bliver fanget flere fisk på dét, end dem der bliver fisket mindre med.

Udover at ét eller flere forskellige blink kan være bedre end andre og der derfor fiskes mere med den eller dem, kan markedsføringen af blinket ligeledes bidrage til at flere benytter et bestemt mærke eller farve. Det man altid ender med at svare når man bliver spurgt –  hvilke blink virker bedst til kystfiskeri efter havørred, er: Der er mange faktorer der spiller ind. Vandstand, vejr, varme og kuldegrader samt årstiden med mere. Derefter ender man altid med kun at henvise til dem man selv har haft held med.

Når man har haft mange ture til kysten ved man at havørredernes nysgerrighed for ens blink kan skifte helt nede fra det ene minut til det andet og op til måneders god fiskeri med samme blink..

Derfor er det en god idé at have nogle forskellige farver og størrelser med. Selvom man godt kan opleve godt fiskeri med det samme blink i lang tid, som nævnt, uger eller måneder, ender det ofte med at havørrederne mister interessen for blinket på et eller andet tidspunkt.

Der bliver fisket meget med disse farver samt farvekombinationer og derfor fanges der også mange fisk på dem:

  • Hvid/grøn
  • sølv med, rød, grøn eller blå
  • Sort/rød
  • Grøn, både lys, mørk og i kombination.
  • Kobber alene eller med evt. rød stribe, prikker, hugpunkt o.s.v.

Man kunne vel egentligt blive ved og uanset hvad, er der her allerede hundrede kystfiskere, “havørreder og kystpladser” der vil mene noget andet.

Her er 2 eksempler ud af tusinde fra én kystfisker ud af tusinde:

Pilgrim 7 grams sølv/blå – gav 3 blanke havørreder og utallige hug den 30/11 -2013 i nærheden af Sønderborg. Nedenstående blink ville havørrederne ikke have.

Møresilda 22 gram i kobber/rød gav på 3 ture i sommeren 2013 sammenlagt 13 havørreder i henholdsvis Limfjorden, Haderslev Fjord og ved Als.
Ovenstående blink  virkede ikke på disse ture.

Der er ingen tvivl om at årstiden kan have noget at sige, hvilke fødeemner der er på årstiden, m.m. Uanset hvad, kan man sige at med begge farver i grejboksen, evt. i flere størrelser, ja så går man ikke galt i byen. Eller gør man?

Knæk og bræk

“Søg og du skal finde”, sagde kystfiskeren. “Men der skal arbejdes for det!”.

Jari

Jari bruger det meste af året ved vandet, hvor han rejser rundt i Danmark og fisker. Når han kommer hjem, skriver han artikler om det han oplever. Hans yndlingsbeskæftigelse er at fiske efter havørreder - både ved fjordene og ved kysten. I 2019 var han ude at fiske hele 340 dage, hvor han fiskede efter alle fiskearter i Danmark.

Seneste artikler