En “grønlænder” – historien bag navnet


Svaret på spørgsmålet om, hvorfor havørred også kaldtes for en grønlænder besvares her, af naturvejlederne Klaus Godiksen og Esben Buch (Aalborg Kommune)

Engang i 1920´erne opstod i Aalborg udtrykket “en grønlænder” første gang om en sølvblank, ikke kønsmoden, mindre dansk havørred.

Fabrikant Elimar Schmidt havde dengang konservesfabrik og røgeri på Ny Kastetvej i Aalborgs vestby. Han importerede store mængder af grønlandske fjeldørreder, der til forveksling minder om vore hjemmehørende danske havørreder.

Når de importerede fjeld­ørreder efterfølgende lå til salg i byens fiskeforetninger som “grønlændere” gav det lokale lystfiskere ny navneinspiration til deres egne fangster af unge havørreder fra nordjyske vandløb.

Uden synlig forskel på de to fiskearter udviklede navnet sig efterhånden til det enslydende “en grønlænder” for begge fiskearter. – I dag anvendes navnet af lystfiskere overalt i Danmark og det øvrige Nordeuropa, og det har ligeledes bredt sig til tidsskrifter og litteratur om havørreder.

Derfor bruger vi uden tøven ordet om mindre eksemplarer af vore unge havørreder.

Recent Content