Fiskeri om vinteren


Hungrer du efter at dyrke lystfiskeri i vintermånederne, men er du samtidig lidt i tvivl, om det overhovedet kan lade sig gøre?  

Denne artikel vil uddybe fiskeri om vinteren og forklare fordelene og ulemperne ved at dyrke sin hobby i denne årstid.  

Fiskeri om vinteren kan være en kold fornøjelse, men byder samtidig også på en anderledes oplevelse end ellers. Det er ikke nogen hemmelighed at vintermånederne er hårde for fiskene, hvor mange af disse ikke klarer den kolde vinter. 

Især ferskvandsfisk er truet da de kolde temperaturer kan forårsage at vandet fryser til. Dette kan i sidste ende gøre, at iltniveauet i søerne bliver så lavt, at mange af fiskene dør. Som regel er de største fiskearter de første til at dø, da de er meget mere iltkrævende end mindre arter.  

Det er også velkendt at fiskenes aktivitetsniveau falder drastisk i vinterperioden. De kolde vandtemperaturer er den primære grund til at dette aktivitetsniveau falder. De går endda nærmest i dvale. Ligeledes er fødemængden på dette tidspunkt af året minimalt, hvilket også gør at fiskene nærmest er tvunget til at forholde sig mere passivt end ellers. Dets mindre energi fiskene bruger, jo mindre føde skal der også til for, at de overlever – præcis ligesom os mennesker.  

De nævnte faktorer ovenfor gør også, at man må gå ud fra, at fiskenes størrelse er en del mindre på denne tid af året, og det er altså ikke om vinteren, du skal satse på at slå din personlige størrelsesrekord.  

Efter at have læst alt dette tænker du sikkert: hvorfor overhovedet fiske om vinteren, hvis chancen for at fange fisk er mindre og de samtidig er mindre af størrelse end ellers? 

Næste afsnit vil forsøge at opremse fordelene ved at fiske om vinteren. 

Hvorfor fiske om vinteren? 

Som du har læst ovenfor, findes der klare ulemper ved at fiske om vinteren. For mange lystfiskere er størrelse alfa omega, og mange lægger derfor stangen på hylden i denne årstid. De fleste af de fisk, man fanger om vinteren, vil typisk være af mindre størrelse end ellers, og allerede der vil mange lystfiskere få en klump i halsen.  

På trods af dette er der dog flere forskellige grunde til at give vinterfiskeriet en chance. Heriblandt er det eksempelvis en god måde at uddybe sin viden om fiskenes adfærdsmønster på. Er du en aktiv lystfisker, som dyrker fiskeri alle årstider på nær vinter, kender du sikkert allerede til hvordan fiskene bevæger sig det meste af tiden. Dog er der et par ting som er anderledes om vinteren – især hvis temperaturerne er under de 0 grader.  

Alt efter hvilken fiskeart der er tale om, ændrer deres adfærd sig nemlig drastisk og det kan være en rigtig god måde at gøre sig nogle erfaringer, som kan bidrage til at forstå de forskellige arters færden. 

Når man snakker om den praktiske del af fiskeriet, kan man passende skelne mellem fersk- og havvand. Saltindholdet i havvandet gør selvfølgelig at der ikke dannes et islag i disse vande, og man kan derfor fiske ved at anvende de metoder, man plejer at tage brug af. Der kan dog være ting, som gør sig gældende, hvor for eksempel saltindholdet i vandet har en betydning for en fisk som havørredens færden. Dette vil vi komme ind på senere i artiklen. 

Omvendt er udgangspunktet for ferskvandsfiskeri lidt anderledes, hvis vinteren er særligt kold. Dette vil nemlig gøre at vandoverfladen fryses til og der skal derfor anvendes andre metoder til at fiske. Her bruger man isfiskeri, hvor man simpelthen skære sig igennem isen i en cirkelform således at fiskeriet kan tage sted.  

Det er dog meget vigtigt at du er sikker på at islaget er tykt nok til at kunne holde til din vægt. Hovedreglen er at isen skal være 13-18 cm tyk før du må begive dig ud på den. De fleste kommuner måler dagligt tykkelsen udvalgte steder, og man kan med fordel orientere sig derigennem. Vær opmærksom på at små temperaturstigninger kan gøre islaget væsentligt mere skrøbeligt, så hold også løbende øje med dette.  

Som sagt påvirker vintersæsonen fiskearterne forskelligt. I næste afsnit har vi udvalgt 4 forskellige fiskearter, hvor vi vil uddybe deres færden, samt måden man fanger dem på i løbet af vintersæsonen. 

Havørredfiskeri om vinteren 

Havørredfiskeri om vinteren kan være lidt af en frustrerende proces, hvor timingen er utroligt vigtig. Som nævnt i de andre afsnit er fiskenes aktivitetsniveau meget lavt i vintersæsonen, og det gælder også for havørreden. 

Det betyder, at den jager betydeligt mindre, end den ellers gør, og det er derfor med at stå klar når dens mave begynder at rumle. Dog kan en alt for stille vinterdag, på et splitsekund udvikle sig til en fortryllende oplevelse. Vinterørreden har det nemlig med at jage i flok, hvilket gør lystfiskerens chance for at få en på krogen betydeligt højere. Det er meget atypisk, at ørreden flokkes på den måde, og det giver vintersæsonen blandt andet en mulighed for at opleve. 

Størstedelen af ørrederne, som fanges i løbet af vintersæsonen, er mellem 35 og 45 cm. De blanke ørreder er de mest fangede om vinteren, og kaldes også grønlændere. Navnet stammer fra fjeldørreden, som man kan finde på Grønland og er opstået fordi disse 2 ligner hinanden.  

Det er dog ikke kun grønlændere, som kan fanges om vinteren. Chancen for den helt store kleppert er der også, da disse af og til også danner del af truppen, når der jages. Der er dermed også mulighed for at få en af de større fisk med hjem, med en smule held.  

Selvom grønlænderne er små i størrelsen, er de som regel tykke og i super kondition. Man kan derfor sagtens få et måltid med hjem, som kan forsørge hele familien – specielt hvis du timer fiskeriet helt perfekt.  

Vær obs på at vinteren er gydningssæson for havørreden, hvilket vil sige at nedfaldsfisken er fredet frem til den 15. januar. Gydningen er hård ved ørreden, og de vender tilbage til havvandet afkræftede og tynde. Nedfaldsfisk er en betegnelse for netop disse fisk, og de kan kendes på deres mørke sider, faste skæl og tynde krop. Fisk af denne type genudsættes i vandet, så de kan æde sig igennem foråret og atter blive til de store klepperter, vi alle drømmer om at fange.  

En anden vigtig faktor når man skal fiske efter havørreder om vinteren, er saltindholdet i vandet. Havørreden søger nemlig mod områder med lavt saltindhold, for at holde sit energiforbrug på et minimalt niveau. Ørreden bruger nemlig energi på at udskille saltet i vandet, og det vil den selvfølgelig gerne begrænse i en tid, hvor føden er knap.

Derfor kan man med fordel fiske efter havørreden steder med lavt saltindhold, for at gøre sine fangstchancer større. Man kan finde saltindholdet i de danske vande ved en hurtig Google-søgning.  

Udover at fiske steder med lavt saltindhold, er der et par andre ting som også er gode at forholde sig til, når man fisker efter havørreder i vintersæsonen. Havørreden er meget glad for varme temperaturer, og det kommer bestemt også til udtryk om vinteren.

Her kan du med fordel fiske fra fjorde, vige og bugter over lavvandede områder, som byder på en varmere vandtemperatur end det dybere hav. Ligeledes er det godt at kigge efter områder med mørke bunde, da dette bidrager til at varme vandet op.  

Hvis du vil læse mere om havørreden, dens færden og hvad man anvender for at fange den, kan du læse nogle af vores allerede skrevne artikler ved at trykke nedenfor.  

Til vinterfiskeri af ørreden bruger man det samme udstyr, som man gør året rundt. Dog er havørreden grundet dens lave aktivitetsniveau meget langsom på denne årstid, og man kan derfor passende anvende et agn, som kan spinnes langsomt gennem vandet.

Kystwoblere og blink er de mest anvendte agntyper til ørredfiskeri om vinteren. Dog skal man huske på, at de fleste ørreder på denne tid af året er af den mindre slags, hvilket skal stemme overens med størrelsen på blinket, for ikke at give fisken en større mundfuld end den kan sluge.

Det anbefales også at anvende blink af skrappe farver om vinteren, da de mørke dage godt kan gøre de mere neutrale blink svære at se.  

Vi har nedenfor givet vores bud på et af de bedste woblere på markedet til havørredfiskeri om vinteren.  

Rugård Wobler 

Med denne danskproducerede wobler, får du et gennemført produkt med fremragende fortrin.  

Wobleren her har suveræne kasteegenskaber, som gør, at du uden problemer kan nå langt større afstande og dermed dække et større område under dit fiskeri.  

Rugård Wobler har en lokkende gang i vandet, som fanger fiskenes opmærksomhed med det samme. Udover dette kan man med wobleren fiske ultra-langsomt eller ultra-hurtigt, hvilket gør det til et godt agn til ørrefiskeri hele året rundt. 

Wobleren kommer med en påmonteret trekrog og føres i 15 – 17 – 18 og 21 gram.  

Få wobleren her.  

Karpefiskeri om vinteren 

Den eftertragtede karpe er også en mulighed, når det kommer til vinterfiskeri. Dog er ferskvandsfisken især hårdt ramt af vinterens kulde, hvor der årligt rapporteres om fund af døde karper rundt omkring i landet, hvis vinteren har været ekstra kold.  

Det er dog langt fra umuligt at fange karpen på denne årstid. Man skal bare være en smule tålmodig. I løbet af vinteråret går karpen nærmest i dvale, og dens jagt på føde minimeres af den grund. Derfor skal man være indstillet på at karpefiskeriet oftest kræver lidt mere tålmodighed om vinteren. 

På trods af dette rapporteres der dog hver vinter om fangede karper, så det er bestemt ikke umuligt!

Den mest anvendte agntype til karpefiskeri er boilies. Boilies er små kugleformede agn, som oftest er lavet på brød. Her skelner man mellem kogte og bagte bolies. Det kogte boilies synker til bunds, mens de kogte holder sig i overfladen. 

Hvis du vil læse mere om karpen og hvordan man fanger den, kan du læse vores allerede skrevne artikel nedenfor. 

Vi har nedenfor givet vores bud på et af de absolut bedste boilieprodukter til dit karpefiskeri. 

Pro Line Boilies 1 kg

Med disse boilies fra Pro Line får du det bedste udgangspunkt for at få en karpe på krogen. 

Dette er en agn som du altid kan stole på, og hvor kvaliteten er helt i top. 

Pro Line Boilies føres i 15 og 20mm og fås i hele 7 smagsvarianter. 

Få den ved at trykke her.

Fiskeri af regnbueørreden om vinteren 

Hvis du er til fiskeri i Put&Take søer, har du helt sikkert stiftet bekendtskab med den smukke regnbueørred. Regnbueørreden ligner dens fætter havørreden rigtig meget, men denne type ørred lever dog primært i Put&Take søer, hvor de er blevet udsat. Regnbueørreden er historisk en vigtig fisk for Danmark, som tilbage i slutningen af 1800-tallet blev indført til dansk dambrug, og har siden da været en vigtig eksportvare.  

Regnbueørreden kommer oprindeligt fra det nordlige Amerika, og er derfor vant til kolde temperaturer, som forekommer i de danske vintre. Derfor kan man fiske efter den året rundt, selvom der om vinteren kan være visse udfordringer.  

Når man fisker efter regnbueørreden, er et godt tidspunkt at gøre det lige før at vandtemperaturen ryger under 0 grader. Denne periode byder på fremragende fiskeri i Put&Take søerne, og også månederne efter minusgraderne er væk er gode.  

Grundet de lave vandtemperaturer befinder regnbueørreden sig dog på noget dybere vand end ellers – typisk helt nede på bunden. Derfor er det vigtig at man anvender noget grej, som kan nå helt ned til fisken.  

Her er det vigtigt at man anvender endegrej af en tung nok kaliber, så man er sikker på at nå helt ned til bunden. Derudover skal man også huske at spinne langsomt indad, da regnbueørreden som så mange andre fisk også forholder sig mere stationært i vintermånederne.  

Et godt bud på en velegnet fiskestang til regnbueørreder, ville være en 7-8 fods spinnestang, med en kastevægt mellem 4-12 gram. På den måde får du en alsidig stang, som kan bruges til flere forskellige formål. 

Nedenfor har vi givet vores bud på den perfekte spinnestang til at fange regnbueørreder med.  

Westin W6 Spin 2019 

Westen W6 Spin 2019 er en optimeret udgave af dens allerede storsælgende forgænger. Denne model er blevet forfinet, og resultatet er et virkelig gennemført produkt. 

Denne spinnestang er enhver lystfiskers drøm. Her får du blandt andet en klinge i forrygende kvalitet med progressiv aktion, som kan håndtere selv de helt store klepperter.  

Denne stang er det ideelle valg, hvis du søger en funktionel spinnestang med behagelige egenskaber, og et fuldstændig gennemført design.  

Stangen byder blandt andet på super grade kork håndtag, Fuji TVS-gummi coated hjulholder, Fuji SiC løberinge, TORAY high Performance Carbon klinge, unikt “samurai” greb og PacBay kroghvil. Udover dette leveres stangen i en stofpose, så du har det bedste udgangspunkt for at passe på den. 

Få spinnestangen lige her.  

Torskefiskeri om vinteren 

Torskefiskeri om vinteren er en særdeles populær disciplin, som mange lystfiskere dyrker. Generelt gælder det med torsk om at komme ud på det dybere vand. Ligemeget hvilken årstid der er tale om fanges torsken altid på de dybere vande, og dette gøres med havfiskeri. 

Når man dyrker havfiskeri benytter man sig af en pirk, som er en endegrejstype, som egner sig særdeles godt til det tungere fiskeri. Havfiskeri er et meget tungt fiskeri, og det er derfor vigtigt, at fiskegrejet man anvender er af den rette type.

Her anvender man blandt andet en pirkestang til formålet, som er en kraftig stang, der kan håndtere det store pres, som havfiskeri indebærer. 

Hvis du vil læse mere om pirkestænger, kan du trykke på linket nedenfor. 

Torsken er herhjemme i Danmark en meget populær spisefisk, som også byder på et utroligt sjovt fiskeri. Du kan kende den på dens kraftige skægtråd på hagen, som er et redskab den bruge til at finde føde med. Udover dette har den tre rygfinner og to glatfinner.

Der findes flere forskellige måder at fange torsken på, og pirketeknikken er langtfra den eneste. Mange fisker også efter torsk fra moler, hvor blink anvendes til dette formål. Hvis du ikke har prøvet pirkefiskeri før, kan det dog klart anbefales at give det et skud.

Denne type fiskeri foregår fra båd og giver således en helt anden følelse end f.eks. at stå fra molerne at fiske. Ved havfiskeri føler man sig virkelig i et med sine omgivelser, og det er en utroligt fed oplevelse. 

Hvis pirkefiskeri kunne være noget for dig, har vi fundet en velegnet pirk til torskefiskeri, som vi vil præsentere nedenfor. 

ABU Lucas Iron Pirke

Med denne pirk fra ABU, får du et godt udgangspunkt til at påbegynde dit torskefiskeri fra båd. 

I denne model er der lagt fokus på at kombinere evnen til at komme hurtigt til bunds, samtidig med at pirken virker utroligt livlig. 

Pirken fås i 4 forskellige farver, så du kan vælge efter eget behov. Ligeledes kan der vælges mellem 2 vægtklasser.

Få pirken her. 

Afsluttende kommentar 

Det var lidt om vinterfiskeri, samt hvilke faktorer som gør sig gældende for de forskellige fiskearter. På trods af at vinterfiskeri kan være en kold oplevelse, giver det også mulighed for at gøre sig nogle erfaringer om fiskenes adfærdsmønstre og dermed finde ud af hvorfor de gør som de gør. 

Jeg håber, at artiklen her har gjort dig lidt klogere, samt at du er blevet inspireret af de præsenterede produkter.

Jens Madsen

Skribent på Fiskesæson.dk Fiskeri har altid været en af mine store passioner, og i min fritid beskæftiger jeg mig i særdeleshed med undervandsjagt. Jeg bruger min erfaring men også især min interesse og nysgerrighed som skribent her på siden, hvor jeg formidler artikler og finder de bedste tips til vores læsere på fiskesaeson.dk. Til daglig studerer jeg International Virksomhedskommunikation i Spansk på 5. semester på Aarhus Universitet. Min uddannelse giver mig en bred palette af kompetencer i form af research og formidling af emner indenfor lystfiskeri.

Seneste artikler