Jeg fik laks i Sneum Å

DSCN1418[1]

Meget mere om fiskeri efter laks i Sneum Å her: Laksefiskeri