Bækørred – Fiskeri med spinner


Intro til spinnefiskeri

De fleste vandløb i Danmark indeholder en bestand af bækørreder. Ligesom med havørreden, kan man blive overrasket over hvor mange, og hvor store fisk der kan stå i en meget lille bæk eller å.


Spinneren er en formidabel storfanger til bækørreden. “Bækkeren”, står ofte i de lidt dybere huller i et vandløb, hvor vandet ellers er forholdsvis lavt. Skyggen under brinker, træer og grøde giver også et godt opholdssted for fisken. Sten eller vegetation giver sommetider pladser med strømlæ og og skal affiskes. Med det sagt.. Har jeg fanget bækørreder i dybe åer – højt i vandet med spinneren.

I det åbne og lave vand hvor fisken står helt synligt for alt og alle, har jeg ligeledes taget mange. Bækørreden står i et godt og sundt vandløb, stort set alle steder.. Spinneren slår efter min mening alle andre metoder, når det kommer til antallet af fisk der kan fanges på én fisketur.

Jeg har haft størst held med 3-4 bestemte spinnere. Det hænger sammen med at de aldrig har skuffet mig og derfor ikke så ofte er blevet skiftet ud med andre mærker og modeller. Ren Logik.

Så jeg vil ikke sige at nogen spinnere er bedre end andre i dette tilfælde.
Mepps Aglia er uhyre effektiv til bækørredfiskeriet. Både i sølv og bronze og i størrelserne 1,2,3,4. Jeg har fanget bækørreder med str. 4, sølvblad i hele landet. Den virker bare.

Spinner video

I denne korte video bliver der fisket opstrøms med spinneren. Denne metode fungere særdeles godt, hvis du vil fiske lige efter lave stenede stryg og små strømfald.  Metoden fungerer også udmærket på alle andre pladser og strækninger i åen eller bækken. Ligesom opstrøms fiskeriet, er chancerne for at få bækørreden på krogen, lige så store ved nedstrøms fiskeri, samt at gå og fiske spinneren på tværs af vandløbet.

Anbefalet grej

Mepps Agalia. Spinneren over dem alle! Fanger alt. Bækørred, havørred, laks, kildeørred, laks, aborre, gedde med flere.

Køb dem her

Jari

Jari bruger det meste af året ved vandet, hvor han rejser rundt i Danmark og fisker. Når han kommer hjem, skriver han artikler om det han oplever. Hans yndlingsbeskæftigelse er at fiske efter havørreder - både ved fjordene og ved kysten. I 2019 var han ude at fiske hele 340 dage, hvor han fiskede efter alle fiskearter i Danmark.

Seneste artikler