FISH2SEE – leverandør til put and take i hele Danmark

FISH2SEE logo
Indledning:

/skrevet af JP

FISH2SEE leverer fisk til nogle af Danmarks mest spændende og alsidige put and take søer. Disse helt oppe fra det nordligste Nordjylland og ned til det sydligste Sønderjylland. Fyn og Sjælland får ligeledes fisk leveret ugentligt derfra, hvilket gør FISH2SEE den mest landsdækkende leverandør herhjemme.
Uanset om man kaster sig ud i det evigt populære put and take fiskeri på Sjælland, Fyn eller i Jylland, ja så har man sikkert stødt på én eller flere søer som FISH2SEE leverer til.
Søer som Lerbæk Fiskepark, Ny Thorup, Mosegårdens put and take, Myrup Fiskepark og Kaldredgaardes put and take med flere, får fisk leveret fra FISH2SEE… Men hvad ved vi som lystfiskere egentlig om de fisk, vi bruger penge på at fange i put and take søerne? Og hvad ved vi i realiteten om kvaliteten af fiskene, samt behandlingen af dem, før de ender for enden af vores liner, i en spændende kamp om fiskenes frihed eller tilfredsstillelse af lystfiskerens iver efter fightglæde, trofæ-nydelse og god spise?

Længere nede i denne artikel kan du se om din ynglings put and take sø, får leveret fisk fra denne leverandør…

Hvad er FISH2SEE?

I det bakkede og lyngklædte Nordjylland, blandt kildevæld og sommerklare vandløb, skal de fleste af FISH2SEE´s dambrug findes. Økologiske dambrugsørreder svømmer frejdigt rundt og nyder den gode plads, gør brug af deres helfinnede haler samt rene omgivelser. Det er dog ikke alle FISH2SEE´s 3 dambrug der er økologisk baserede, men uanset hvilket af dambrugene der er tale om, så er der tænkt på både fisk, vandmiljø og natur.

Traditionelle vældvandsdambrug, biofiltre og runde selv-rensende damme, opsummerer kort og godt hvad der er tale om her. Men FISH2SEE er meget mere end bare rent vand samt respekt for fisk og natur. Der tænkes også i opbevaring af fiskene under kørslen til de respektive fiskesøer, samt leveringen af dem, sådan at de næsten fra at ramme vandet i søerne er hugvillige og derfor mulige at fange. Lækkert for os som står klar med stangen umiddelbart efter udsætning….

Et bredt udvalg af fiskearter og størrelser gør det muligt for FISH2SEE, at levere alt hvad der i dag kan fanges i de danske put and take søer.

FISH2SEE er et velsmurt firma med et udvalg alsidige muligheder for put and take søerne, dermed også for de lystfiskerne rundt om i landet, der har hang til de flere arter og muligheder for store fisk.

Hvad jeg erfarede under mit besøg:

FISH2SEE er ikke det første, det andet eller tredie dambrug jeg besøger i mit liv, men derimod ét af mange. Vi har i en kort årrække selv haft et dambrug i familien, hvor jeg som ivrig lystfisker ofte gik rundt og skulle styre min lystfiskertrang, når en af de helt store skygger gled forbi nede i en af dammene.

Da jeg besøgte FISH2SEE, lagde jeg vægt på orden, vandkvalitet, service, levering og opbevaring af fisk, opdræt, foder, damme, fiskenes generelle stand – såsom, form, farver, farvenuancer, moderfisk, sterile, ikke-sterile, klækkeri og fiskenes finner, samt hvilke arter der kan leveres…

Jeg fandt blandt andet under mit besøg ud af, at firmaet leverer så langt nede i Europa som Holland, hvilket indikerer at man virkelig har styr på opbevaring af fiskene i dette firma. Der skal erfaring og godt udstyr til at holde fiskene friske, og desuden “ved godt mod” når de fragtes i så mange timer. Iltning og plads, samt fodring, eller mangel på samme, skal kombineres til noget nær perfektion for at tingene hænger sammen. Måske er det derfor at fiskene leveret til de danske søer generelt er så friske, når de udsættes af FISH2SEE. Se denne video fra en af deres udsætninger ved Kaldredgaardens put and take. Fiskene farer ud og er klar til at bruge deres styrke fra sekundet vandspejlet brydes – bid også mærke i de hele finner:

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Det er ikke kun ørreder FISH2SEE leverer, de enorme størarter der efterhånden nærmer sig hverdagskost i vores put and take vande, leverer de også.

Der er få støropdræt i Danmark, så ligesom andre dambrug i landet, som i det daglige samarbejder med put and take søer, henter og leverer FISH2SEE størene til de søer der måtte ønske det fra de respektive støropdrættere…

Her listen over de arter FISH2SEE leverer:

Ørredarter:

Regnbueørred. bækørred, kildeørred, brødding, rødding, guldørred, tigerørred.

Størarter:

Beluga Stør, diamant/russisk Stør, hvid Stør.

PA060074

Vandet og fiskene:

Som det kan ses i billedet ovenover her, er vandet klart, lækkert og fiskene, i dette tilfælde brødding og kildeørreder, uden synlige fejl, misdannelser og sprudlede af energi i deri. Henimod det perfekte…
Da vandet stammer fra kildevæld, var det nemt at tage et udmærket og dækkende undervands-billede til denne artikel. Vandet var koldt, trods en høj sensommer-lufttemperatur, hvilket også øger aktivitetsniveauet hos de flotte skabninger. Resultat – stærke og kærnesunde fisk. Perfekte til put and take søerne og os der besøger dem.

Fiskene bliver fodret med balance i fokus, d.v.s. at der lægges vægt på årstid, aktivitetsniveau, kvalitets-foder med højt proteinindhold. Der fodres ikke over evne samt over fiskenes “indtagelseses-kapacitet” og det bærer de mange ørredarter i dammene tydeligt præg af. Et herligt syn!

PA060165

FISH2SEE har i 2015 leveret ørreder i størrelser op til 11 kg. Selvom der ikke er mange af de store fisk, da de er dyre og til tider svære at få op i vægt, for slet ikke at nævne tidskrævende, så arbejdes der hårdt for, at i fremtiden kunne levere flere kæmpefisk fra 6 til 11 kg. De store fisk vil hovedsageligt bestå af regnbueørreder og bækørreder. Brødding og tigerørred op til 4+ kg.

Fiskene får ikke medicin eller andre hjælpe-stoffer når de kommer fra FISH2SEE´s dambrug. Det finder jeg både beundringsværdigt og særdeles beroligende når jeg tænker på os der gerne spiser disse fisk.

Teamet bag:

Bettina Legardt Nielsen og Uffe Legardt Nielsen er henholdsvis fra Sjælland og Nordjylland. Med en fortid som dyre-assistent og jordbrugsteknolog, bibringer Bettina viden omkring miljø og dyrevelfærd m.m. til virksomheden. Uffe har siden 2001 arbejdet som selvstændig med dambrug og før det, som assistent ved et dambrug. Derudover satte han selv som ung, sine ben ved nogle af landets put and take søer. Det er parrets plan at driften af FISH2SEE fortsætter så længe der er liv at give af.
Parret har 2 børn, en dreng på 6 år og en pige på 11 år. Den lille dreng elsker alt der kan svømme og store lastbiler, mon ikke der er en lille anden-generations dambrugsejer gemt i ham.

FISH2SEE får flere og flere kunder rundt om i landet. Det udspringer bl.a. parrets evner til at yde god service, levere fisk til tiden (med forbehold for uventede og udefrakommende forhindringer) god kvalitet og i det hele taget evnen til, at drive forretningen med et venligt, professionelt og forretningsmæssigt sind.

Søer FISH2SEE leverer til:

Bækørred put and takeJylland og Fyn:

Jylland:
Lerbæk fiskepark, Frederikshavn.
Dvergetved søpark, Dvergetved.
Gølstrup fiskepark, Gølstrup.
Lagunen fiskepark, Hals.
Fiskegaarden, Hvalpsund.
Nørreris put and take, Skals.
Anholm fiskesø.
Ny Thorup Fiskepark
IMG_20150926_152349Himmerland Fiskepark, Nibe
Grønbæk put & take, Silkeborg
Lystfiskergaarden, Roust

Fyn:
Mosegårdens put and take, Søndersø

Sjælland:

Fredensborg ørredfiskeri, Fredensborg.
Solbjerggaard ørredfiskeri, Skævinge.
ØrredRoskilde fiskeland, Roskilde.
Sorø put and take, Sorø
Myrup fiskepark, Myrup
Lyns Fiskesø, Marienlyst
Iglekær put and take, Toreby
Hoby put and take, Dannemare
Kaldredgaardes put and take
Hove put & take, Roskilde
Brynshøj put & take, Højby
Lalandia, Rødby ( Åbner 2016)

 

Min personlige erfaring med søerne FISH2SEE leverer til:

Jeg har fisket i alle de ovennævnte put and take søer undtagen 5. De 3 fangstbilleder er fra 3 af søerne fra listen og de er alle fra 2015.
Personligt håber jeg at flere søer vil tage denne leverandør til sig for fremtiden. Herligt at vide at de fisk vi fanger er uden kemikalier og har levet et godt liv. Derudover leverer de en fremragende fight.

Jeg håber at min artikel har givet et nogenlunde indblik i din put and take sø´s fisk og hvorfra fiskene kommer.

JP.

Kontakt FISH2SEE:

Danmarksgade 7a
9690 Fjerritslev
Email: uffe@fish2see.dk
Telefon: 0045 20 16 71 63
Hjemmeside: www.fish2see.dk

Kildvæld, økologi og et FISH2SEE Dambrug:

PA060210