Kystcup 2013, 2014 – 2 afdeling 17 november

Kystcup 13 -14 byder i denne sæson på 5 afdelinger.

Søndag d. 3. november 2013
Søndag d. 17. november 2013
Søndag d. 1. december 2013
Søndag d. 15. december 2013
Søndag d. 5. januar 2014

Tilmelding koster fortsat 100 kr

Præmien for største fisk i hver afdeling er fortsat gavekort på deltagerantal x 25 kr.

Afsluttende lodtrækning blandt alle indvejedede fisk er fortsat gavekort på deltagerantel x 100 kr. Dog delt i tre præmier fordelt i forholdet 5:3:2

De seneste år har vi fået øjnene op for det fantastiske havørredfiskeri der er i perioden fra efterår til vinteren sætter ind. Med den faldende temperatur kommer jagende blankfisk ind til kysten medens de yngleklare ørreder står ved og i åen.
Det fiskeri fortjener langt større opmærksomhed end det nød i ”gamle dage” hvor sæsonen typisk først startede for alvor med åfredningernes ophør medio januar.
Det vil Din-fangst.dk følge op på med en fiskekonkurrence som vi her i 2013 vil afvikle for femte gang: Din-fangst.dk Kystcup.

Der vil blive fisket over fem afdelinger på pulje hvor præmiestørrelsen vil udmønte sig i forhold til antallet af deltagere.
Der betales 100 kr. i deltagergebyr hvilket giver 25 kr. i puljen pr. deltager i hver af de 4 afdelinger og SportDres Bornholm giver den femte pulje, ligeledes 25 kr pr. deltager.

På hver af de fem konkurrencedage vil tungeste fisk vinde dagens pulje, og efter sidste konkurrencedag vil der blive trukket lod blandt samtlige indvejede fisk fra alle fem afdelinger om 3 lodtrækningspræmier.
Lodtrækningspræmierne giver Sportdres Bornholm. De er gavekort på antallet af tilmeldte fiskere ganget med 100 kr fordelt på 3 stk efter fordelingsnøgle 5:3:2.

Puljen på hver konkurrencedag vil bestå af et gavekort til SportDres Bornholm på antal af tilmeldte på dagen ganget med 25 kr.
Eksempel: Ved 40 tilmeldte: 40x 25 = 1000 kr, ved 80 tilmeldte: 80x 25 = 2000 kr osv. Puljen starter med garanteret gavekort 1000 pr. afdeling. Puljen vokser så med 25 kr pr deltager når Kystcuppen passerer 40 tilmeldte.

Fanges der ingen fisk ved en af de fire første afdelinger, går puljen videre til næste afdeling. Fanges der ingen fisk ved femte afdeling går puljen videre til lodtrækningspræmierne.

Efter sidste konkurrencedag trækkes der lod blandt alle indvejede fisk fra alle fem afdelinger, der udløser tre gavekort pålydende antallet af tilmeldte fiskere ganget med henholdsvis 50 kr, 30 kr og 20 kr.
Eksempel: Ved 80 tilmeldte: 80 x 50 = Gavekort 4000 kr, 80 x 30 = 2400 kr og 80 x 20 = 1600 kr.
Dette tal bruges i eksempel da SportDres Bornholm uanset deltagerantal garanterer gavekort på mindst 4000/2400/1600 kr som afsluttende lodtrækningspræmie.
Alle indvejede fisk over de fem afdelinger udgør hver for sig et lod.
Udtrukne lod deltager ikke i videre udtrækning.

De fire konkurrencedage er:
Søndag d. 3. november 2013
Søndag d. 17. november 2013
Søndag d. 1. december 2013
Søndag d. 15. december 2013
Søndag d. 5. januar 2014
Opvejningen foregår i SportDres Bornholm fra kl 15.30 til 16.15

Tilmelding foretages via SportDres Bornholm.
Ved tilmelding betales 100 kr.
Tilmelding kan foretages fra nu.
Man kan tilmelde sig resterende afdelinger hele konkurrencen igennem, deltagergebyret ligger dog fast på 100 kr.
Tilmelding kan ske indtil lukketid kl. 14 lørdagen før hver enkelt konkurrencedag.
Deltagerlister og resultater vil blive opdateret løbende på din-fangst.dk.

Regler:
Der kan indvejes Havørred, laks og regnbueørred.
Fisken indvejes urenset.
Fisken skal være fanget på sportslig vis fra kysten på konkurrencedagen.
Ved hver afdeling vinder tungeste fisk.
Ved lige vægt vinder fisken med højeste konditionsfaktor, ellers ved lodtrækning.
Ved lodtrækning om lodtrækningspræmier deltager man med et lod pr. indvejet fisk fra samtlige afdelinger.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af Sportdres Bornholm.

Et godt tip – indsendt af Johnny Jørgensen