Sandskærvej Høfderne

HPIM2829

Besøgt en gang i november 2015.

Denne strækning var den eneste strækning hvor jeg ikke mærkede noget, men…

Bunden var spændende varieret og havde alt en havørred kunne ønske sig. En fantastisk Leopardbund!
Jeg lagde dog mærke til at der ikke var nogen byttedyr denne dag. Ingen rejer at se, småkrabber, kutling med flere…

Tangplanterne stod højt i vandet og hele strækningen bar præg af at være et lavandsområde/en lavvandsstrækning. ( ca. 1 km.)
Går man lidt ud, kan man dog sagtens ramme en vanddybde på mere end 2 meter.

Men de inderste 10-15 meter, på det meste af strækningen, lugtede langt væk af flue og bombardafiskeri efter storørred i efterårs-månederne. Lavt vand, småhuller her og der, samt masser af vandplanter og placeret i ydre del af Genner Bugt, vil et mere bevægeligt vand, konstant føre byttedyr med sig ind over pladsen. Jeg næstene ærgede mig over ikke at kunne forsøgte at bekræfte teorien med det samme. Der måtte og må være fisk i forårs-månederne!

Sandskærvej Høfderne