Genner Bugt – Sønderballe Hoved – havørredbølgen.

Genner

På Nordsiden af Genner Bugt finder man Sønderballe hoved. Hele Sønderballe Hoved er fiskbart, men jeg vil gerne fremhæve det stykke jeg har navngivet – Havørredbølgen.

Strækningen der her er tale om, er formet som en bølge, og er spækket med havørreder. Det skal siges at jeg kun har besøgt dette sted 7 gange.  Det var tydeligt at dette var et helårs-plads. Bunden er lækker og varieret, små stensætninger går ud og skaber strømlæ og strømskæl, begge dele er guf for havørreden.

Nogle steder på strækningen er der lavt et godt stykke ud og andre steder det modsatte. Større huller midt i lavands-områderne er at finde. Muslingebanker med mere ligeså.

4 havørreder landet, 2 over mål, største på ca. 45-50 cm.
10-15 fisk udover de fangede, huggede under den time jeg var på denne strækning. (første besøg)

Sidenhen har jeg fanget en del på sølvblink og hvide blink på strækningen, som jeg anser som værende en af de bedste i Genner Bugt. En del af havørrederne var over 50 cm. og større.

Min havørred

Fluefiskeri eller fiskeri med bombarda er nok det bedste at anvende ved Havørredbølgen, da nogle af tangplanterne står højt i vandet.

Havørred bølgen Genner Bugt