Kalvø/Genner Strand

2 sej

Går man i retningen nord-øst fra dæmningen, som forbinder Kalvø med fastlandet, vil man hurtigt opdage at bunden mest består af sand. Det skal man dog ikke kæmme sig af. Pladsen/strækningen holder stort set altid havørred. Om sommeren er det ovenikøbet, i høj grad muligt, at løbe ind i flere stimer af halvstore sej, sommetider helt op til 60 cm.

Strækningen der her er tale om, strækker sig op til spidsen, som også kan ses fra startpositionen/dæmningen, ca. 500 meter borte.

De 500 meter består som nævnt tidligere mest af sandbund, men der er sporadiske pletter bestående af tangplanter at finde. Går man nogle meter ud, vil man se, at der langs hele strækningen er en dyb sejlrende. Havørrederne er både at finde inde på det lave vand over sandbunden, langs renden og i det dybe vand i renden. Sejene fanges typisk i det dybe vand på denne strækning/plads.

Alle former for fiskeri er muligt på strækningen. Naturlige farver er at foretrække, uanset om der fiskes med flue eller spin.
Sort, hvid, grå, lyserød/pink, sølv, kobber, guld, tobis.

Jeg har ligeledes fisket mange gange på denne plads, ca. 25 gange, kun 3 gange gik jeg derfra uden fisk.

 

Kalvø genner strand