Gedden har sejret!

Tilbage gedde

Med mine små 36 år i denne verden kan man ikke kalde mig gammel.
I min korte eller lange levetid, alt afhængigt af øjnene der ser, er der sket en evolutionær udvikling i vores syn på gedden.  Vores syn på mennesker som er anderledes har også forandret sig. Individer der før blev anset som værende tåber, tosser eller mærkelige, anses ofte omvendt i dag, som de individer der tør stå ved sig selv og derved er synet på dem ændret fra negativt til positivt.

Vi sætter pris på det rustikke, det naturlige og beskytter /støtter de svage og afvigende fra ”det normale” mere end nogensinde før.

Jeg tror det er her at vi også har fundet plads til gedden.

Da jeg var en lille purk var gedden ikke i nærheden af, at være anset som værende en fisk, som på nogen måde kunne gavne balancen i vores danske åer, søer og moser.

Der er stadig folk der ikke ved bedre den dag i dag. Men vi lærer alle i vores individuelle tempo.

I dag ved vi at gedden er yderst vigtig for f.eks. søens balance. De store gedder sørger for at holde bestande af mellemstore gedder nede og så fremdeles. Hvis ikke storgedden var tilstede ville der være flere mellemgedder og mindre gedder der på sin vis ikke udgør nogen trussel overfor hinanden. De vil derfor være flere til at æde løs af skaller, karudser, sudere, brasen, aborrer, ål med flere, indtil der ikke er andet end gedder tilbage – i værste tilfælde.

Bestande af fredfisk holdes ellers nede på et fornuftigt og naturligt plan så balancen i søen opretholdes. Det hele spiller en rolle når det samles under en stor fælles hat, kaldet vandkvalitet og sund dynamik.

Gedden er også en udmærket skraldemand og sammen med ålen og mindre ådselædende dyr, sørger de alle for at rydde op på bunden. Også her kan man tale om at gedden på et plan er med til at opretholde en fin vandkvalitet.

Skønheden og udyret

Man kan mene hvad man vil om gedden og det gør de fleste også. Nogle mener den er ualmindelig grim og andre ser den som værende en gave for synet. Jeg selv hører til sidste del.

Skønheden og udyret, selve historien, har været et hit for mange. Måske fordi det med, at skønhed og det grimme kan forenes – accepteres sammen. To modsætninger mødes.

Ligesom vi åbner op for verden og udefrakommende, åbner vi også op for at fiskene, alle arter inklusiv. muligvis er lige meget værd, på hver deres måde.
Laksen er ligeså meget værd som gedden og de begge hører hjemme i samme vandløb og så videre. Her er der naturligvis mange der mener noget andet.  Tingene tager tid..

Men egentligt..

Skal ”udyret” – den altoverskyggende kæmperovfisk, efter danske standarter, ikke også have en plads på podiet. Den gør som den er skabt til, ganske som andre fisk?

Jeg er tilfreds med udviklingen – af vores behandling af fisk generelt – og der er stadig plads til forbedringer/ændringer.

Når gedden sejrer – sejrer alle!

Jari

AgnPrøv disse fantastiske agn til Geddefiskeriet

Når der tales om luksus indenfor gedde-verdenen, kan vi lystfiskere generelt nævne mange mulige agn-kandidater til gedderne. Men nogle agn går ud over det sædvanlige, nogle overskygger de fleste andre og selvom andre agn også kan fange, er der ikke noget som at fiske med en wobler, en jerkbait eller eksempelvis swimbait, som selv vi mennesker næsten ikke kan se forskel på, når det kommer til kunstagn vs. den ægte vare.

Tag et par minutter til at nyde disse håndlavede agn og skulle du være fristet til at købe, er muligheden for det naturligvis også tilstede:

Klik her: Mosedahl – vi giver dig muligheden for at træffe det bedste valg!